EKİBİMİZ

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Doç. Dr. Deniz YENGİN (Müdür)

e-posta: denizyengin@aydin.edu.tr

web: www.denizyengin.com

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR (Müdür Yardımcısı)

e-posta: aytenovur@aydin.edu.tr

 

 

 

Doç. Dr. And ALGÜL
e-posta: andalgul@aydin.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen H. KARADAĞ
e-posta: gokmenkaradag@aydin.edu.tr

 

 

 

 

Arş. Gör. Tamer BAYRAK (VR Sorumlusu)

e-posta: tbayrak@aydin.edu.tr

 

 

 

 

Arş. Gör. İrem YENİCELER (VR Sorumlusu)

e-posta: iremyeniceler@aydin.edu.tr