EKİBİMİZ

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Deniz YENGİN (Müdür)

e-posta: denizyengin@aydin.edu.tr

web: www.denizyengin.com

 

Yrd.Doç.Dr. Ayten ÖVÜR (Müdür Yardımcısı)

e-posta: aytenovur@aydin.edu.tr

 

Öğr.Gör. Gizem ÖZDEL (VR Sorumlusu)

e-posta: gizemozdel@aydin.edu.tr

 

Arş.Gör. Tamer BAYRAK (VR Sorumlusu)

e-posta: tbayrak@aydin.edu.tr