YAYINLAR

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları

 

Geçmişten Günümüze Üç Boyutlu Sinema (Yazar: Timur Tanyer)

 

 

Yeni Medya Elektronik Dergisi (Editör: Deniz Yengin) Yılda 3 sayı elektronik olarak yayınlanmaktadır.