YMA2019

“YENİ MEDYA VE AİLE” ÇALIŞTAYI

İ

İstanbul Aydın Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi ortaklığı ile 27 Mart 2019 Çarşamba günü Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde “Yeni Medya ve Aile” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacı ile düzenlenen çalıştayda iletişim, tıp, adlî bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı alanlarda çalışan uzmanlar bir araya getirilerek konu ile ilgili sağlıklı veri oluşturulacaktır.

Şüphesiz ki yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşması, toplumların tüm kesimlerine etki ederek bir dizi değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Toplumun temel taşı olarak gördüğümüz aile de, yeni medya ve yeni medya teknolojilerinin etkisiyle sürekli bir değişim yaşamaktadır. Kontrolsüz, bilinçsiz ve eğitimsiz şekilde kullanıldığında, yararından çok zararlarıyla karşılaşılan yeni medya teknolojilerinin aile yapısına, aile içi iletişime, çocukların gelişim süreçlerine, fiziksel ve mental sağlıklarına olası etkileri vakit çok geç olmadan tespit edilmelidir. Bu doğrultuda, eğitim, hukuk ve sosyal politikalar alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve sorunların çözümüne dair yol haritaları hazırlanmalıdır.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi TARMER, İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, ÜÜ İnsan Odaklı İletişim Merkezi İLİMER ve ÜÜ Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü paydaşlığında düzenlenen çalıştay kapsamında yeni medyanın hem ebeveyn hem de çocuk açısından irdelenmesi ve incelenmesi düşünülmüş ve bu amaçla önce sorunların sonra da çözüm önerilerinin saptanması hedeflenmiştir…

Yeni Medya ve Aile Çalıştayı 2019

Tarih: 27 Mart 2019 Çarşamba, Saat:09:30-18:00

Yer: Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke – Nermin Tarhan Konferans Salonu Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke

Genel Program Akışı

 

09.30-10.00 – Kayıt

10.00-12.00 – Protokol Konuşmaları

12.00-13.00 – Öğle Yemeği

13.15-13.30 – Çalıştay Açılışı

13.30-15.30 – Çalıştay İlk Oturum

15.30-16.00 – Kahve Arası

16.00-18.00 – Çalıştay İkinci Oturum

18.00-18:30 – Sonuç ve Kapanış

Çalıştay Konu Başlıkları

  

Yeni Medya ve Bağımlılık

Bağımlılık Terminolojisi

Sosyal Medya Bağımlılığı

Mobil Bağımlılık

Dijital Oyun Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı

Yeni Medya ve Etik

Yeni Medya İletişimi (Netiket)

Çevrimiçi Davranış İlkeleri (Netik)

Dijital Reklam ve Çocuk

Dijital Emek Sömürüsü ve Çocuk

Özel Yaşamın Gizliliği

Yeni Medya ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Yeni Medyada Zaman Yönetimi Problemleri (Çocuğun İhmali)

Çevrimdışı İletişim (Yüzyüze İletişimin Azalması)

Dijital Çağda Ebeveynlik

Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim

Yeni Medya ve Aldatma (Yeni Medyanın Eşler Arası Sadakatsizlikteki Rolü)

Eşler Arası İletişim ve Zaman Yönetimi

Sosyal Medyanın Boşanmaya Etkisi

Sosyal Medyanın Özendirme Gücü

Eşler Arası Gözetimsel Kontrol (Eşler Arası Güven Sorunu)

Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Fiziksel Sorunlar

Psikolojik Problemler

Sosyalleşme Sorunları

Gelişim Bozuklukları

Uyum Problemleri

Geleceğin Sağlık Sorunları

Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler

Çocuğun Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Nitelikli Uzman Eksikliği

Siber Zorbalık ile Mücadele

Bilişim Suçları ve Aile