ÜRETİM

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Projeleri

 

  1. Arsenal Futbol Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle Futbol Eğitimi Projesi

8-12 yaş grubu Arsenal Futbol Okulu öğrencilerinin Sanal Gerçeklik uygulamasını (teknik becerilerini) kullanarak futbol eğitimi verilecektir. Bu eğitimler sonucunda toplanan verilerle bilimsel çalışmalar hazırlanacaktır.

  1. Sanal Gerçeklik Kullanımı Sonucunda Beyin Tepkisi Projesi

Bu projede Sanal Gerçeklik kullanımı sırasında beynin verdiği tepkiler EEG cihazı ile ölçülecek ve diğer kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırmalı analiz yapılacaktır. Bu eğitimler sonucunda toplanan verilerle bilimsel çalışmalar hazırlanacaktır.

  1. Ortaöğretim (lise) öğrencilerine “Sosyal Medyada İçerik Üretimi” projesi

Dijital yerli olarak tanımladığımız 2000 sonrası doğumlu lise öğrencilerine sosyal medyada ileti üretimi ile ilgili temel eğitimler verilecektir. Bu sosyal sorumluluk projesiyle ön ve son testlerle bilimsel çalışmalar da yapılacaktır. Hazırlanacak sosyal sorumluluk projesiyle ve belediye ile kurulacak işbirlikleriyle çarpan etkisi daha da arttırılarak geniş çaplı kitlelere ulaşılması planlanmaktadır. Böylece makro anlamda toplumda farkındalık yaratacak bir katkı sağlaması hedeflenmektedir. (Bu proje Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecektir.)

  1. Dijital Hastalıklar Projesi

Yeni Medya yüksek lisans öğrencileriyle TÜBİTAK destekli araştırmalarla yeni(dijital hastalıklar) terminolojiler incelenecek ve bu araştırmalara bağlı bilimsel makaleler hazırlanacaktır.

      5.Lisans öğrencilerine “SEO-Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi” Projesi

Üniversitemizde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yeni istihdam olanakları yaratabilmek amacıyla SEO eğitimleri verilecektir. Bu sayede öğrenciler bu alanla ilgili uzmanlaşabileceklerdir

     6. VR Yarışması

RATEM işbirliği ile VR yarışması yapılması planlanmaktadır.

     7. VR Yarışması

VR AYDIN IOS projesi ile VR üretilen içeriklerin gözlüklerle izlenmesi için platform hazırlanması planlanmaktadır.

 

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Sempozyum ve Çalıştayları

 

  1. Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri Çalıştayı

TARMER işbirliği ile “Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri” Çalıştayı planlanmaktadır.

  1. Türkiye’de Analogtan Dijitale Radyo Yayıncılığı Sempozyumu (50. yılı)

İletişim Fakültesi işbirliği ile “Türkiye’de Radyoculuğun Geleceği” sempozyumu planlanmaktadır. (Kasım 2017)

  1. Geleceği İnşa Etmek Sempozyumu

İletişim Fakültesi-Mühendislik Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri işbirliği ile ulusal sempozyum planlanmaktadır. (1 Mart 2018)

 

 

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkez Eğitimleri

 

  1. VR Sinema Sertifika Programı

İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile “VR Sinema Sertifika Programı” düzenlenecektir.

  1. SEO Sertifika Programı

İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile “SEO Sertifika Programı” düzenlenecektir.