AKADEMİK

Akademik yapı ise; verilen eğitimler, üretilen projeler, dijital tasarımlar, uygulamalı deneyimler ve bunların çıktılarının tartışılacağı nitel ve nicel araştırmalarla akademik çalışmalara dönüştürülmesiyle hem güncel sorunlara çözümler ve değerlendirmeler yapılabilecek, hem de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hakemli Yeni Medya Elektronik Dergisinde yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca akademik anlamda lisans bitirme projeleri ve yüksek lisans tezlerinin de merkezde yapılacak uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımlar bağlamında; yeni medyada tüketim ve kullanıcı deneyimi araştırmaları yapılmaktadır.

e-Journal of New Media