YMA2019

“YENİ MEDYA VE AİLE” ÇALIŞTAYI

 

“Yeni medya” aileyi nasıl etkiledi?

Çocukların psikolojisi, çiftlerin ilişkisi bozuluyor

“Yeni Medya ve Aile” Çalıştayı, Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığı, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü paydaşlığıyla düzenlenen çalıştayda; iletişim, tıp, adli bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı alandan 86 uzman, yeni medya ve aile ilişkisini her yönü ile ele aldı. Çalıştay sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde, yeni medyanın çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluğuna yol açtığı, çocukların yetişkinler tarafından cinsel tacize açık duruma geldiklerine dikkat çekildi. Bildirgede yeni medyanın eşler arası duygusal bağların zayıflığından yararlandığı da vurgulandı. Ailelerin siber güvenlik konusunda bilgili olmadığına yer verilen bildirgede, siber zorbalıkla ilgili yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğu ve medya okuryazarlığı eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği de vurgulandı.

Genel Videolar

Etkinlik fotoğraflarına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://goo.gl/n9pSw2

“Yeni Medya ve Aile” Çalıştayı; Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde düzenlendi.

Yeni medyanın etkileri doğru gözlemlenmeli

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, hayatımızın içerisinde yeni bir olgu olarak yer alan yeni medyanın, kısa sürede gelişerek hızla toplumsal dokulara ve kültürün içine eklemlendiğini söyledi. Bir olgunun toplumsal ve kültürel bir olgu olarak tanımlanmaya başlamışsa, bir toplumun dokuları arasında yer almaya başlamışsa artık toplumsal dönüşümü etkileyeceğini de belirten Güngör, üniversitelerin bu süreci doğru şekilde izleyip gereken önlemlerin alınmasında önemli bir görev üstlendiğini kaydederek “Bu etkinin yönünü belirlemek çok önemli, eğer topluma giren yeni dinamiği kendi haline bırakırsanız o toplumsal değişmimin ne tür etkilere neden olacağını kontrolsüz bırakırız. Bu durumda daha sonra ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz her tür süreçten biz sorumluyuz demektir. Üniversitelerin görevi toplumsal hayatın içerisine dahil olan yeni dinamikleri anında gözlemlemek, anında ve doğru izlemek, doğru yöntemlerle izlemek ve bu toplumsal eklemlemelerin doğru bir sentezleme ile yol almasını sağlamaktadır” dedi. Prof. Dr. Nazife Güngör, çalıştayda gerçekleştirilecek komisyon çalışmalarından çıkacak görüş ve önerileri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.

Çözüm önerileri ortaya konulacak

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin de iletişimde bir değişim ve dönüşümün yaşandığını, bu durumun toplumun temel taşı olan aileyi etkilediğini belirterek “Toplumun her kesimini etkiliyor, bireylerin alışkanlıklarını da belirliyor, bir yaşam biçim sunuyor, bir yaşam biçimi oluşturuyor. Toplumun temel taşı aile de yeni medyayı seviyor ve kullanıyor. Yeni medya aile yaşamının içine yerleşiyor. Bu çalıştayda yeni medyanın etkileri tartışılacak, oluşturduğu sorunlar belirlenecek. Çözümler bulunacak, yeni medyaya bağımlılık tartışılacak. Yeni medya ve etik masaya yatırılacak, anne baba çocuk iletişiminde yeni medyanın etkisi belirlenecek. Yeni medya ve sağlık sorunları irdelenecek. Sosyal politikalar ve hukuki iyileştirmeler bağlamında tüm etkiler ve sorunlara çözüm önerileri üretilecek” dedi.

Çalıştaydan çıkacak sonuçları yol haritası yapacağız

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini belirterek 2023 vizyonunda çok net belirttikleri gibi okul, çocuk, öğrenci ve ailenin bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı. Üniversitelerin çoklu katalizör görevi gördüğü çoklu çalışmaların İstanbul’da yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yazıcı, “Bu çerçeveede yeni medyanın çocuğa olan özel etkilerini çok yönlü olarak birlikte görmek çok önemli. Bu sürecin gelişiminde birlikte değerlendirmeler yapmak, önümüze özellikle yeni yol haritaları çıkarmak için bizler de buradayız. Akademik çevrelerce üretilen yeni bilginin, yön verecek uygulamaların ancak buna inanmış, emek verecek insanlarla mümkün olabileceğine inanıyorum. Buradan çıkacak çalışmaları yol haritası yapacağız. Burada elde edilecek sonuçların yeni medya ve aileye yansımalarının mutlaka kendi stratejik çalışmalarımızda yer almasına gayret edeceğiz. Bu birlikteliği uygulama boyutlarında da ele alacağız” diye konuştu.

Medeniyet krizi ailede başladı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise dünyada gelişmiş ülkelerin ve özellikle Batı’nın bir medeniyet krizi yaşadığını, bunun ailede başladığını ve eğitimi etkileyeceğini söyledi. Eğitimin bir ekosistem olduğunu belirten Tarhan, yeni eğitim vizyonunun o sistemi sadece öğretmen ve öğrenciden ibaret saymadığını ve ailenin de sisteme dahil edildiğini kaydetti.

Sosyalliği katleden bir sosyal medya

Tarhan, BBC ile Manchester Üniversitesi tarafından dünya genelinde 55 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın gençlerle ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çekti. Tarhan, “16-24 yaş arasındaki genç grubunda farklı bir durum, yalnızlık ortaya çıkıyor. Bu yalnızlık dijital bağımlılıkla beraber oluyor. Bu yeni medya demek. Dijital bağımlılığı olan gençler, o kadar çok odaklanmışlar ki kalabalıklar içerisinde yalnızlar. Bu gençlerde sosyal ve psikolojik izolasyon var. Ayrı bir dünyada, sanal bir evrende yaşıyorlar. Adı sosyal medya ama sosyalliği katleden bir sosyal medya. Neden katlediyor? Onlarca arkadaşı var ama biri onu “like” yapmadığı yani beğenmediği zaman ya da kızdığı zaman pat diye kapatıyor. Oysa gerçek hayatta fiziksel sosyallikte öyle değil. Karşındaki kişiyi ikna etmek zorundasın, sosyal temas zorunluluğu var. Sosyal medya bencil ve sahte bir sosyallik ortaya çıkarıyor” dedi.

Dijital bağımlılığın üç özelliği

Dijital bağımlılıkta üç özelliğin tespit edildiğini belirten Tarhan, “Birincisi bu kişilerin öz bakımları zayıf oluyor. Kişisel temizliklerine özen göstermiyorlar. Sıcak yemek yemiyorlar. İkinci özellikleri dini, milli ve ideolojik aidiyetlere gerek olmadığını düşünüyorlar. Üçüncü özellikleri ise evlilik kurumunu gereksiz görüyorlar” dedi.

“Aile güçlenirse sosyal medyadaki sorunlar da düzelir”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çalıştayda verimli sonuçlar elde edilmesini temenni ederek “Ailenin güçlenmesi demek sosyal medyadaki pek çok sorunun düzelmesi demek. Bunun için de üniversitelerle birlikte eğitim sisteminin dahil olması ve öğretmenlerimizin inanması gerekiyor. Anne ve babayı da eğiten öğretmenlerdir. Öğretmenler aslında enne-babaya mesaj veriyor” dedi.

“Yeni medya” her yönü ile ele alındı

“Yeni Medya ve Bağımlılık”, “Yeni Medya ve Ebeveyn – Çocuk İlişkisi, “Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim”, “Yeni Medya ve Sağlık Sorunları”, “Yeni Medya ve Etik” ve “Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler” başlıklı oturumlarda iletişim, tıp, adli bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok farklı alanda çalışmalarını yürüten 86 uzman bir araya geldi.

Çalıştay sonunda grup sözcüleri tarafından tespit, görüş ve çözüm önerileri paylaşıldı. Buna göre grupların tespit ve önerileri şöyle oldu:

“Yeni Medya ve Bağımlılık”

Tespitler: Bağımlılık, bağlı olma, sosyal medya gibi alana özgü temel kavramların tanımlanmasında sorunlar görülüyor. Sosyal medya, mobil, dijital oyun gibi bağımlılık türlerini belirleyen kriterlerin standart hale gelmemesi. Bilişim teknolojilerinin doğru kullanımı ve bağımlılık konularında anne-babaların teorik ve uygulama boyutunda yetersiz olması. Güncel bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda eğitimcilerin yetersiz kalması. MEB’e bağlı okullarda mürtedatların güncel bilişim teknolojileri ile entegre hake gelmemiş olması. Medya Okuryazarlığı ve Bilişim Teknolojileri derslerini alan uzmanlarının okutmaması.

Öneriler: Temel kavramların tanımlanması ve kriterlerin belirlenmesi noktasında çeşitli akademik ve özel sektöre bağlı kurumlarda ölçek geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve geniş kitlelere uygulanması konusunda kolaylık sağlanmalı. Evlilik arifesinde kurulacak anne-baba okullarında eğitimler verilmeli. Aileler çocuklarını iyi gözlemlemeli yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeli. Ailelerin yasaklamaya gitmek yerine aile fertlerinin bir arada dijital detoks yapması ve daha çok bir arada zaman geçirmeye özen göstermesi. Veli-sınıf toplantılarında konunun gündeme getirilmesi ve ailelere sosyal medya aracılığı ile ulaşılması. Eğitim Fakültesi müfredatlarının güncellenmesi, Yeni Medya Bölümü müfredatlarının güncellenmesi. Derslerin geleneksel öğretim yöntem ve araçları dışında güncel yöntem ve dijital araçlarla yönlendirilmesi. Üniversiteler, teknik sorumlular, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bağımlılık konusunda çalışan dernekler, İl Sağlık müdürlükleri, müftülükler, sosyal yardımlaşma dernekleri ortak çalışmalar yürütmeli.

“Yeni Medya ve Etik”

Tespitler: Çocuklar da dahil herkes içerik üreticisi haline geldi. Bu da medya okuryazarlığını daha da önemli hale getirdi. Ciddi şekilde dijital emek sömürüsünün yanı sıra yeni medya ile doğru yanlış her tür bilginin/haberin teyit edilmeden yayılması söz konusu. Dijital oyunlarda çok fazla marka reklamı, şiddet, cinsellik ve cinsiyetçilik söz konusu. Yeni medyada özel yaşamın gizliliği ciddi bir şekilde ihlal ediliyor ve nefret söylemi çok fazla.

Öneriler: Medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması gerekir. Medya Okuryazarlığı dersi zorunlu hale getirilmeli ve dersleri İletişim Fakültesi mezunlarının vermesi sağlanmalıdır. Ailelere ve din görevlilerine de Medya Okuryazarlığı eğitimi verilmelidir. Telif Hakları konusunda çalışma yapılmalıdır. Doğrulama mekanizmaları kurulmalıdır. Etik ilkeler geliştirilmeli. Reklam Öz Denetim Kurulu bir çalışma yapmalı. Sosyal medyadaki mahremiyet ihlallerini gidermeye yönelik Sosyal Medya Etik Konseyi kurulmalı. Habercilikteki etik ihlalleri gidermek için de medya öz denetim kurumları oluşturulmalı. Nefret söylemini tanımlayan ve önlemeye yönelik yasal çalışmalar yapılmalı. Aynı zamanda etik ilkeler içinde de nefret söylemini ortadan kaldırmaya yönelik öneriler geliştirilmeli. Talim Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu, Reklam Öz Denetim Kurulu, Sosyal Medya Etik Konseyi, gazetecilik meslek örgütleri ortak çalışmalar yürütmeli.

“Yeni Medya ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi”

Tespitler: Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, kaygı problemleri ortaya çıkmaktadır. Birçok çocuk okula gitmek yerine Youtuber ya da gamer (oyuncu) olmak istemektedir. Araştırmalar sonucu siber zorbalık yaşayıp bunu paylaşacağını söyleyen öğrencilerin sayısının çok düşük olduğu görülmüştür. Çocuklar kendi cinsel fotoğraflarını yayınlamakta ve başkalarından da cinsel fotoğraflar kendilerine gelmektedir. Çocuklar yetişkinler tarafından cinsel tacize açık duruma gelmişlerdir.

Öneriler: Konuyla ilgili ebeveynler bilgilendirilmelidir. Olumlu anne-babalık becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Anne-babalık eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu eğitimler de eğitim almış eğitimciler tarafından yapılmalıdır. Ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra öğretmenler de bilinçlendirilmelidir. Okullar rehberlik servisiyle velileri bilinçlendirmeli, konuk çağırmalı. Çevrimiçi risklerden korunmak adına okullarda önleyici çalışmalar sürdürülebilir şekilde yapılmalıdır. Önleyici çalışmalara ek olarak müdahale de yapılmalıdır. Siber zorbalık vakalarında bir yol haritası olmalıdır. Alternatif içerik üretilmelidir. Ek tedbirlere ihtiyaç vardır.

“Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim”

Tespitler: Yeni medya eşler arası duygusal bağların zayıflığından yararlanır. Yeni medyanın kimlik gizlenerek kullanılması. Ekonomik zorluklar insanların sosyal aktivitelerde bulunmasını zorlaştırmakta ve yeni medya mecralarına yönlendirmektedir.

Öneriler: Dijital Medya Okuryazarlığı eğitimleri yapılmalıdır. Bu eğitimler anaokulu ile beraber başlamalı, sosyal hayatta devam etmelidir. Ailede eşler arasındaki duygusal bağların güçlendirilmesi ve aile arasındaki etkileşimin geliştirilmesi gereklidir. Bunun için evlilik öncesi ve sürecinde kurslar ve eğitimler düzenlenmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.

“Yeni Medya ve Sağlık Sorunları”

Tespitler: Sosyalleşememe, sosyal yaşantının parçalanması. Yeni medyanın psikolojik ve ruhsal sorunları artırması. Fiziksel sağlık sorunlarını artırması. Artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının geleceğe yönelik sağlık sornlarına yol açması. Sağlık hizmetlerinde hasta ve sağlık çalışanlarının mahremiyetine önem verilmemesi.

Öneriler: Aile fertlerinin birlikte zaman geçirmeye yönlendirilmesi. Aile içi iletişim konusunda topyekun eğitimler ve seminerler verilmesi. Hasta ve çalışan hakları yönetmeliklerinde yaptırımlar artırılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sizil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.

“Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler”

Tespitler: Emniyet Müdürlüğü ve yasal süreçlerde görev alacak nitelikli personel eksikliği bulunuyor. Aileler siber güvenlik konusunda bilinçli değil. Çocuklara sosyal medya kullanımı ve tehlikeleri konusnda farkındalık kazandırılması için bilinçlendirme yapılmalı. Maddi Hukuk ile ilgili olarak mevzuat belirisz ve dağınık, süreçler yavaş ve mağduriyetleri ve suçu aydınlatma konusu zor. Medyada çocuğun korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler yetersiz. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın politika anlamında müfredatına medyanın etkileri, siber zorbalık gibi konuların yerleştirmesi gerekir.

Öneriler: Nitelikli personel konusunda üniversitelerde yüksek lisans ve sertifika programları açılmalı. Temel Aile Eğitimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalı. Siber zorbalık konusunda aile ve çocuklar duyarlı hale getirilmeli. İlk adım okulda atılmalı. Çocukların bilgisayar karşısında geçirdiği süre takip edilmeli. Ebeveynler çocukları hangi siteleri ziyaret edecekleri konusunda bilgilendirmeli, kural koymalı. Tanımadığı kişilerle iletişime geçmemesi konusunda uyarmalı, kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda mutlaka bilgilendirmeli. Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.

Alanında uzman birçok isim, bu çalıştayda buluştu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÜÜ İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) ve ÜÜ Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü (ÜSAK) paydaşlığında; yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacı ile düzenlenen çalıştay, alanında uzman birçok ismi buluşturdu.

Görüşlerini paylaştılar, fikir alışverişinde bulundular

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Üsküdar Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Özekes, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Zekai Genç, NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemal Onur Noyan, Psikiyatri Uzm. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, Uzm. Klnk. Psk. Ahmet Yılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cebrail Kısa, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Övür, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz Kolburan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü, Trakya Üniversitesi BÖTE Öğretim üy. Doç. Dr. Nilgün Tosun, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ve daha birçok alanında uzman isim yeni medya ve aile ilişkisini çeşitli açılardan ele aldı.

Genel Videolar

Youtube 360 Video İlişimi:

YMA 2019 – Yeni Medya ve Bağımlılık

https://goo.gl/9kLCWH

YMA 2019 – Yeni Medya ve Etik

https://goo.gl/Ga8u32

YMA 2019 – Yeni Medya ve Ebeveyn – Çocuk İlişkisi

https://goo.gl/j8tbGf

YMA 2019 – Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim

https://goo.gl/bcK5Nb

YMA2019 – Yeni Medya ve Sağlık Sorunları Masası

https://goo.gl/w26ocD

YMA 2019 – Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler

https://goo.gl/guCvgD

 

“YENİ MEDYA VE AİLE” ÇALIŞTAYI

Yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen Yeni Medya ve Aile Çalıştayı; iletişim, tıp, adlî bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı alanlarda çalışan uzmanların bir araya getirilerek konu ile ilgili sağlıklı veri oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

 

Şüphesiz ki yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşması, toplumların tüm kesimlerine etki ederek bir dizi değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Toplumun temel taşı olarak gördüğümüz aile de, yeni medya ve yeni medya teknolojilerinin etkisiyle sürekli bir değişim yaşamaktadır. Kontrolsüz, bilinçsiz ve eğitimsiz şekilde kullanıldığında, yararından çok zararlarıyla karşılaşılan yeni medya teknolojilerinin aile yapısına, aile içi iletişime, çocukların gelişim süreçlerine, fiziksel ve mental sağlıklarına olası etkileri vakit çok geç olmadan tespit edilmelidir. Bu doğrultuda, eğitim, hukuk ve sosyal politikalar alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve sorunların çözümüne dair yol haritaları hazırlanmalıdır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÜÜ İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) ve ÜÜ Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü (ÜSAK) paydaşlığında düzenlenen çalıştay kapsamında yeni medyanın hem ebeveyn hem de çocuk açısından irdelenmesi ve incelenmesi düşünülmüş; bu amaçla önce sorunların, sonra da çözüm önerilerinin saptanması hedeflenmiştir.

 

Bu çerçevede İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve MEB İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığıyla 27 Mart 2019 Çarşamba günü iki oturum halinde​ gerçekleştirilecek olan “Yeni Medya ve Aile” başlıklı çalıştayda, altı farklı ana başlık belirlenmiştir. Belirlenen ana başlıklar çerçevesinde eş zamanlı olarak çalışacak olan altı farklı masa oluşturulmuş, belirlenen ana ve ara başlıklar çerçevesinde veri üretimi sağlayacak çalıştay masalarında birer moderatör ve raportör olmak üzere toplamda yaklaşık 10’ar kişilik bir çalışma ekibi oluşturulmuştur.

 

 

Yeni Medya ve Aile Çalıştayı 2019

Tarih: 27 Mart 2019 Çarşamba

Saat: 12.30 – 18.30

Yer: Üsküdar Üniversitesi

Fuat Sezgin Konferans Salonu – Güney Yerleşke

 

Genel Program Akışı

12.30-13.00 – Kayıt

13.00-13.30 – Çalıştay Açılışı

13.30-15.30 – Çalıştay İlk Oturum

15.30-16.00 – Kahve Arası

16.00-18.00 – Çalıştay İkinci Oturum

18.00-18:30 – Sonuç ve Kapanış

Çalıştay Konu Başlıkları

  

Yeni Medya ve Bağımlılık

Bağımlılık Terminolojisi

Sosyal Medya Bağımlılığı

Mobil Bağımlılık

Dijital Oyun Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı

Yeni Medya ve Etik

Yeni Medya İletişimi (Netiket)

Çevrimiçi Davranış İlkeleri (Netik)

Dijital Reklam ve Çocuk

Dijital Emek Sömürüsü ve Çocuk

Özel Yaşamın Gizliliği

Yeni Medya ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Yeni Medyada Zaman Yönetimi Problemleri (Çocuğun İhmali)

Çevrimdışı İletişim (Yüzyüze İletişimin Azalması)

Dijital Çağda Ebeveynlik

Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim

Yeni Medya ve Aldatma (Yeni Medyanın Eşler Arası Sadakatsizlikteki Rolü)

Eşler Arası İletişim ve Zaman Yönetimi

Sosyal Medyanın Boşanmaya Etkisi

Sosyal Medyanın Özendirme Gücü

Eşler Arası Gözetimsel Kontrol (Eşler Arası Güven Sorunu)

Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Fiziksel Sorunlar

Psikolojik Problemler

Sosyalleşme Sorunları

Gelişim Bozuklukları

Uyum Problemleri

Geleceğin Sağlık Sorunları

Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler

Çocuğun Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Nitelikli Uzman Eksikliği

Siber Zorbalık ile Mücadele

Bilişim Suçları ve Aile

 

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI

 

Yeni Medya ve Bağımlılık Masası (1)

 

Doç. Dr. Nilgün TOSUN (Moderatör)

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ(Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Seda MENGÜ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN

Psikiyatri Uzmanı, ÜSBAUMER üyesi, NPİstanbul Beyin Hastanesi AMATEM Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz KOLBURAN

Uzman Psikolog, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOLUNAY

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel ERTEMEL

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aylin TUTGUN ÜNAL

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi Zekai GENÇ

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Dr. Figen ÜZER

İstanbul Bağımlılıkla Mücadele Strajesi Proje Danışmanı & Eğitim Koordinatörü

Ahmet Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog , NPİstanbul Beyin Hastanesi Amatem Kliniği

Emil ÇAY

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğü Siber Güvenlik Birimi      

Ümit SANLAV

Sosyal Medya Uzmanı

Erol Sercan YARALI

Sosyal Medya Uzmanı

 

 

Yeni Medya ve Etik Masası (2)

Prof. Dr. Süleyman İRVAN (Moderatör)

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR (Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Doç. Dr. Berrin KALSIN

Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Şeyda AKYOL

Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MAVNACIOĞLU

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tirşe ERBAYSAL FİLİBELİ

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Murat DAĞITMAÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi Enformatik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal EREN

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi – Dijital İletişim Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge UĞURLU

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı

Şehadet EKMEN

Nöropsikolog

Gülhan GÜNDOĞDU

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi – Doktorant

Turan ÇİNKILIÇ

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğü Siber Güvenlik Birimi

 

 

 

Yeni Medya ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Masası (3)

Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ (Moderatör)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Arş. Gör. İrem YENİCELER (Raportör)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU

İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Prof. Dr. Ali BÜYÜKASLAN

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nilüfer Timisi NALÇAOĞLU

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü

Prof. Dr. Emel Şerife AKÇA

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Emel SARI GÖKTEN

Çocuk – Ergen Psikiyatri Uzmanı, Çocuk Gelişimi Bölümü (NPİSTANBUL Hastanesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alper DEĞERLİ

Beykent Üniversitesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra ERCAN BİLGİÇ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YELER

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üy. Övünç MERİÇ

İstanbul Şehir Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı

Nilgün Güler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı

Faruk YAKARYILMAZ

Üsküdar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü

Serap DUYGULU

Psikolog, Hürriyet Aile Yazarı

Bülent BEDİR

Bilişim Uzmanı

Salih UYAN

İhlas Koleji, Eğitimci

Sümeyra Güler ÖZSOY

Psikolojik Danışman, MEB Tokat Erbaa Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Mert İNAN

Milliyet Gazetesi Muhabiri – Basın

 

 

Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim Masası (4)

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ (Moderatör)

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ÇEVİK (Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Cebrail KISA

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, TARMER Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. And ALGÜL

İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Burak ÖZÇETİN

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü

Doç. Dr. Müge DEMİR AYRAL

Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cem TUTAR

Üsküdar Üniversitesi, Medya ve İletişim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray KESGİN

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Öğr. Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN

Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Cansu AYDEMİR

Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı

Said ERCAN

USMED Başkanı

(Uluslararası Sosyal Medya Derneği)

Eyüp SARI

Aile Terapisti – Psikolojik Danışman

 

 

Yeni Medya ve Sağlık Sorunları Masası (5)

Prof. Dr. Nilgün SARP (Moderatör)

Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gonca YILDIRIM (Raportör)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Tunaya KALKAN

İstanbul Aydın Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem AYTEKİN

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Tolga GÜVEN

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahu SOYOCAK

İstanbul Aydın Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Okan ORMANLI

İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Arş. Gör. Tamer BAYRAK

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

  

Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler Masası (6)

Doç.Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY (Moderatör)

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Ceza Adaleti Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT (Raportör + Katılımcı)

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doç. Dr. Tolga KARA

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Serhat ÖZEKES

Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kocabay ŞENER

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AŞÇI

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKÇAY

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hicran Özlem ILGIN

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Dr. Nebiye KONUK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Fatma Bilge NARİN

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sercan ÇALBAK

Sosyal Medya Uzmanı

Özgür KARLITEPE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

İsmet KAHİYE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suç Uzmanı

Engin PURCU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suç Uzmanı

Füsun ÖZBİLGEN

Hukukçu, İLAD

Ömer Kahraman KURTOĞLU

Bilişim Hukuku Uzmanı

Gökhan KARAKAŞ

Gazeteci, Milliyet Gazetesi

 

 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Hülya YENĞİN

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) Müdürü


Murat ALTINÖZ

MEB İstanbul İl Müdür Yardımcısı

 

Doç. Dr. Deniz YENĞİN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi Şaha BAYGÜL ÖZPINAR

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra ATALAY

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üsküdar Ünv. Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü Danışmanı

 

Öğr. Gör. Ayten ÇALIŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi

Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Nihal KONCU AKHUY

Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkanı

 

Emil ÇAY

MEB İstanbul İl Müdürlüğü – Siber Güvenlik Koordinatörü

 

Turan ÇİNKILIÇ

MEB İstanbul İl Müdürlüğü – Siber Güvenlik Koordinatörü

 

#YeniMedyaAile #YMA2019 #iauyenimedya #yenimedya #aile

YENIMEDYA_AILE_CALISTAY_2019