VRLAB

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Son yıllarda iletişim alanında teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte “yeni medya”ya bağlı teknolojiler dünyada önemli bir endüstri koluna dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni medya bağlamında akademik yaklaşım, kuram ve uygulama alanlarının geliştirilmesi gereksinimi doğmuştur. “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi”yle bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Merkez’de; alanla ilgili bireyin yaşadığı sorunsallara çözüm üretebilecek, etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığı ve dinamiklerinin (sosyal medya- sosyal ağlar – dijital mecralar) bilimsel olarak incelenmesi ve yapılan araştırma-inceleme sonucunda çıktıların bilimsel nitelikli rapor ve makalelerle kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Merkez’de alanla ilgili bilimsel nitelikli kuramsal bilgilerin yanı sıra sosyal medya alanında özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve türevlerinin planlanması, hazırlanması, eğitimlerin verilmesi, pazarlanması süreçlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi konusunda uygulama ve araştırmalar yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda; Merkez’in özellikle “yeni medya” alanında bu bölümlerde uygulanan eğitim öğretim programlarına ve bilimsel araştırmalarına yönelik akademik destek sağlaması planlanmaktadır.