EKİBİMİZ

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Prof. Dr. Deniz YENGİN (Müdür)

e-posta: denizyengin@aydin.edu.tr

web: www.denizyengin.com

CV

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR (Müdür Yardımcısı)

e-posta: aytenovur@aydin.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Okan ORMANLI
e-posta: okanormanli@aydin.edu.tr

 

 

Doç. Dr. And ALGÜL
e-posta: andalgul@aydin.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen H. KARADAĞ
e-posta: gokmenkaradag@aydin.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ

e-posta: nurkoc@aydin.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Tamer BAYRAK (VR Sorumlusu)

e-posta: tbayrak@aydin.edu.tr

 

Öğr. Gör. Melih GÜNEY

 

Öğr. Gör. İhsan Emre Erol