10.7456/ctc_2017_03

USING EMOJIS IN WHATSAPP GROUP MESSAGING THROUGHOUT COMMUNICATION PROCESS

Berkan BAYINDIR

 

ABSTRACT

In this study if emojis in the application called WhatsApp are used or not in the process of communication by people who are members of X generation is going to be searched out. It is assumed that people who were born in 1965-1979 and regarded as X generation also use new means of communication and the features of the new technologies in their daily life. The sample group of this search has been chosen from a number of foreign language teachers who work in a public high school in Turkey and use the application in their daily lives. By participating to their messaging group, the messages are going to be observed and their content analyze is going to be done. Also data about the usage of emojis in that messaging group during the communication process is going to be gathered and then interpreted. Later a questionnaire is going to be asked to the members of the messaging group to cross check their thoughts about the application and also about the emojis.

Keywords: Emoji, Group Messaging, Communication Process, Social Network, WhatsApp

 

FULL PAPER

PDF

 

REFERENCES

 • Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. 9. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Bektaş, A. (2013). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Chayko, M. (2017). Superconnected: The Internet, Digital Media, & Techno-Social Life. London: Sage Publications.
 • Güngör, N. (2016). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güçdemir, Y. (2015). Sanal Ortamda İletişim, Bir Halkla ilişkiler Perspektifi. Üçüncü Basım, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Güçdemir, Y. (2017). Sosyal Medya: Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Dijk, V., J. (2016). Ağ Toplumu. Çev., Özlem Sakin. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Golding, P. & Murdock, G. (1997). Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik. Süleyman İrvan (der.) içinde. Birinci Basım. Ankara: Bilim Sanat Yayınları/Ark Kitapları.
 • Harper, D. (2010). Online Etymology Dictionary. Cited from http://www.dictionary.com/browse/emoticon (06.11.2017).
 • Jenkins, H. (2016). Cesur Yeni Medya Teknolojiler ve Hayran Kültürü. Çev., Nihan Yeğengil. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Liberatore, S. (2017). Crying its way to the top of the chart: ‘Face with tears of joy’ revealed as world’s most popular emoji. Cited from http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4089052/Crying-way-chart-Face-tears-joy-revealed-world-s-popular-emoji.html (06.11.2017).
 • Mutlu, E. (1995). İletişim Sözlüğü. 2. Basım. Ankara: Ark Yayınevi.
 • Molina, B. (2017). Why ‘animoji karaoke’ is the best thing about iPhone X. USA Today. Cited from https://www.usatoday.com/story/tech/talkingtech/2017/11/06/animoji-karaoke-iphone/835225001/ (07.11.2017).
 • Oktay, M. (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Der Yayınları.
 • Oskay, Ü. (2014). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, XIX Yüzyıldan Günümüze Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Oskay, Ü. (2015). İletişimin ABC’si. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Özel, A. & Sert, Y., N. (2015). Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Parlatır, İ., vd. (1988). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Stevenson, N. (2015). Medya Kültürleri Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Çev., Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.