10.7456/ctc_2017_12

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TELEVISION BROADCASTING IN TURKEY

Özge TOPÇU

 

ABSTRACT

With the effect of technological developments, mass media has become an indispensable element of social life. With this change, the speed of sharing of information is now becoming much easier with the increase of sharing. With the developments in television technology, television is able to be actively found and interacting with the television viewer, with the one-way communication structure being overcome. Along with the growing developments in television broadcasting, it is ensured that the directional message transmission is bidirectional. The interaction with which digital publishing has become a viewer also manifests itself in distance education programs that are being carried out with television. It has been observed that distance learners have an even beter learning or teaching position. With the developments in television broadcasting, the television monitor, now supported in digital broadcasting, can now buy the program as well as have information about a program. In this study; especially in the 1990s, is one of the topics of debate in digital publishing and development.

 Keywords: digital television publishing, television publishing development, Turkey

 

FULL PAPER

PDF

 

REFERENCES

[1]   Rigel, N.E. (1999). Elektronik Rönesans, İstanbul : Der yayınları

[2]   Durmaz, A. (1999). Profesyonel Televizyon Yapım ve Yayın Teknolojileri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğt.Sağ.ve Bil. Araş. Çalışmaları Vakfı, Yayın No : 147

[3]   Bonicci, S. (2003). Which Channel is That On ? Programme Guides, U.K.,

[4]   Collins, G.W. ( 2001). Fundamentals of Digital Television Transmission, USA

[5]   Hart, J.A. (2004). Technology, Television and Competition , Cambridge

[6]   Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji , Ankara : Ütopya yayınları

[7]   Erdoğan, İ. , Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram, Ankara : Erk yayınları

[8]    Altay, D. (2003). Kadife Karanlık , İstanbul : Su yayınları

[9]   Marshall, D. (2004). New Media Culture , NY : Oxford Uni.

[10]   Fidler, R. (1997). Understanding New Media, California

[11]   Aydın, S. (2000). Televizyon Terimleri Sözlüğü, İstanbul : Türkmen Kitabevi

[12]   Çaplı, B. (2001). Televizyon ve Siyasal Sistem, Ankara : İmge Kitabevi

[13]   Morgül, A. (2011). Sayısal Televizyon Tekniği, İstanbul : Papatya Yayıncılık

[14]   Şeker, T. (2009). Teknoloji ve Televizyon

[15]   Eraslan, M. (2006). Genişbant Bilgisayar Ağları Üzerinden Sayısal Televizyon Yayıncılığı, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilimdalı, Muğla

[16]   Kala, D. (2012). IPTV Teknolojisinin Geleceği ve Türkiye Pazarındaki Yeri, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Programı, İstanbul

[17]   Simpson, W. (2008). Video Over IP: IPTV,Internet Video, A Complete Guide to Understanding the Technology, Elsevier

[18]   İbrahim, K.F. (2007). Newnes Guide to Television and Video Technology : The Guide

[19]   https://www.salihkunduz.net/artilariyla-eksileriyle-digiturk-play/

[20]   Bağcı, C. (2006). Türkiye’de Sayısal Televizyon Yayıncılığının Sektörel Görünümü ve Yönelimleri , Kayseri

[21]   https://www.teknolugat.com/herseyiyle-4k-teknolojisi/

[22]   Yengin, H. (1994). Ekranın Büyüsü , İstanbul: Der yayınları.

[23] Şahin, H. (1991). Yeni İletişim Ortamı Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi Bilimsel Araştırması, İstanbul

[24] Yengin, H. (1996). Medyanın Dili , İstanbul : Der yayınları