YENİ MEDYA MERKEZİ EKİBİNİN YAYINLANAN MAKALESİ

03-04-18 vrlab 0 comment

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC

TÜBİTAK Ulakbim tarafından taranan periyodik hakemli, 2146-5193 ISSN no’lu “The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication” dergisine yayınlanması için gönderilen “AUGMENTED REALITY AS A MEDIUM OF GAMIFICATION OF CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF GLOBAL VILLAGE” başlıklı makale hakemler tarafından gerçekleşen incelemeler sonucunda  Nisan 2018 (Volume:8 Issue:2) sayısında yayınlanması uygun bulunmuştur.

Link: http://www.tojdac.org/tojdac/HOME_files/tojdac_v08i2116.pdf

DOI: 10.7456/10802100/016