7. Uluslararası İletişim Günleri

06-11-19 vrlab 0 comment

7. Uluslararası İletişim Günleri

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu çağrı metni yayınlandı. Sempozyum 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. https://ifig.uskudar.edu.tr/2020

Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Çağrısı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri’nin teması Dijital Çağda İletişim Eğitimi. 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen; dijital bağımlılık, dijital kültür, dijital dönüşüm gibi temalarla düzenlenen sempozyum dizisi ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı sayısı her yıl artan Uluslararası İletişim Günleri, YÖK ve TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel etkinlik kriterlerine uygundur. Geçen yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği alması da bunu göstermektedir.

 

7. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun ana başlığı “Dijital Çağda İletişim Eğitimi” olarak belirlendi. Dijitalleşmenin medya sektöründe önemli dönüşümlere yol açtığı çağımızda bu sektöre eleman yetiştirmekte olan eğitim kurumlarının da bu dönüşüme uygun bir eğitim anlayışı geliştirmeleri kaçınılmazdır. İletişim fakültelerinde başlatılan akreditasyon süreçleri yükseköğretim kurumlarında mükemmeliyet standartlarına ve çağın gereklerine uyum çabalarının göstergesidir. İletişim eğitimine temel oluşturan müfredatın dijitalleşmenin gerekleri doğrultusunda güncellenmesi, eğitim öğretim araç, gereç ve tekniklerinin yeniden planlanması önem taşımaktadır. İletişim eğitimi veren kurumların çağa ayak uydurmaları hem sektörün beklentilerini karşılamak hem de yetiştirilen öğrencilerin mesleki başarıları açısından önemlidir. Bütün bunlar iletişim eğitiminde yeni yaklaşımların gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve planlanmasını gerektirmektedir. 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu da bu sürece katkı sunmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda ortaya konulacak görüş ve düşünceler ilgili çevrelerle paylaşılacak, söz konusu katkıların uygulamaya dönüştürülmesi için çaba gösterilecektir.

İki gün sürecek olan 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’na aralarında Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. Dr. Maureen Ellis, Prof. Dr. Erik Knudsen, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Doç. Dr. Salvatore Scifo ve Emre Kızılkaya’nın da yer aldığı yurt içi ve yurt dışından alanda tanınmış önemli akademisyenler katılacaktır. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumlara alanda tanınmış akademisyenler moderatörlük yapacaktır.

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri ve poster başvurularına da açık olan, uluslararasılık kriterlerine uygun, kör hakemli bilimsel bir etkinliktir. Etkinliğin bilim danışma (hakem) kurulunda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden önemli bilim insanları yer almaktadır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

•    İletişim eğitimi ve akreditasyon
•    Dijital çağda iletişim bilimlerini yeniden düşünmek
•    Dijital çağda gazetecilik eğitimi
•    Dijital çağa radyocu yetiştirmek
•    Dijital çağa televizyoncu yetiştirmek
•    Dijital çağın sineması ve sinemacısı
•    Yeni medya eğitimi
•    Dijital çağda halkla ilişkiler eğitimi
•    Dijital çağda reklam ve reklamcı
•    Dijital çağda görsel iletişim tasarımı eğitimi
•    Dijital çağda iletişim sanatları eğitimi
•    İletişim eğitimi ve yapay zekâ
•    Dijital çağda medya sektörü: gereksinimler, beklentiler

Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulunda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar bildiri özet kitapçığında basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise yazarların tercihleri doğrultusunda Sempozyum Bildiri Kitabında ya da tekrar hakem değerlendirmesinden sonra İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de yayımlanacaktır. Bildiri özetlerinin 250 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir.

Bildiri özeti ve poster başvuruları için son tarih 02 Mart 2020’dir. Tüm başvurular sempozyum websitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 16 Mart 2020 tarihine kadar ilan edilecektir.