“İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II” -Dijital Çağda Medya (Prof. Dr. Deniz YENGİN ve Arş. Gör. Selin YILMAZ)

02-02-21 vrlab 0 comment

“İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II” -Dijital Çağda Medya- Kitabında Prof. Dr. Deniz YENGİN ve Arş. Gör. Selin YILMAZ’ın birlikte yazdığı “Dijital Okuryazarlık Bağlamında Çevrimiçi Etkinlikler” adlı makale yayımlanmıştır.