DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL ETKİLERİ ÇALIŞTAYI

11-10-17 vrlab 0 comment

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL ETKİLERİ ÇALIŞTAYI

Günümüzde bilgi en önemli sermayedir. Bu bağlamda bu sermayenin taşıyıcıları(medya); toplumların ne okuyacağını, ne düşüneceğini, nasıl davranacağını belirlemektedir.

İletişim sürecindeki araç sürekli yenilenmektedir. Her yenileme ise beraberinde toplumsal iletişim faaliyetlerimizdeki dinamiklerimizde farklı reflekslere yol açmaktadır.

İletişim alanındaki sorunlarla ilgilenmiş bütün düşünürler; insanların birbirleriyle kurdukları medyanın, onların ne düşüneceğini, ne konuşacağını, nasıl hareket edeceğini ve bunun sonucu olarak medyanın bir biçimde yaşadıkları toplumu etkilediği görüşündedir.

Çevrimdışı yaşam çevrimiçiyle birlikte içiçe geçmiş ve hibrit bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu noktada yaşam dinamiklerinin dijital dönüşümü zorunlu olmaktadır. Ancak dijital dönüşümlerle birlikte toplum içinde yaşayan bireyin yaşadığı olaylar, durumlar ve sorunlar da artmaktadır.

 

Belirtmiş olduğumuz bu konular doğrultusunda;

 

  1. Oturum Dijital Dönüşüm Çağ

Tenik, bir şey elde etmenin bilgisi; teknoloji ise bilginin toplumsallaşması, topluma yansıması olması ve toplumsal anlam kazanmasıdır. Kısaca teknoloji; “sosyalleşmiş bilgi” dir. Örneğin Walter Ong’un belirttiği gibi bellek kültüründe-Sözlü kültürde zaman sadece şimdiki zamandır, geçmiş ve gelecek yoktur. Çünkü beyin yaşadığı sürece kültür devam etmektedir. Ancak yazının bulunmasıyla verinin kayıt altına alınması sağlanmış ve bu nonktada geçmişten günümüze bu bilgi aktarımı devam edebilmektedir.

 

  1. Oturum Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri

Bu çalıştaydaki hedefimiz Türkiye yapılan genel yanlış olarak “tetkik yapılmadan tedavi yapılmasını önlemek” için sizin katkılarınız bizim önem arzetmektedir. Buradaki hedefimiz nicel bir yaklaşımdan ziyade nitel ortak bir dil ortaya koyabilmektir. Çünkü şu unutulmamalıdır ki uygarlık tarihini geliştiren ve değiştiren de her dönem iletişim teknolojisinin kendisi olmuştur.Leave a reply